Splošni pogoji

Splošni pogoji: Zima 2022/2023

POGOJI POSLOVANJA POLETNA SEZONA 2022

1. Obiskovalcem priporočamo

 • da se PRED NAKUPOM VSTOPNIC prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na planini;
 • da dnevno sveže informacije o stanju na planini preverijo na telefonu 04/25-25-911 ter na internetni strani www.rtc-krvavec.si, kjer si lahko ogledajo tudi živo sliko s planine;
 • da si PRED ODHODOM NA PLANINO zaradi osebne varnosti ogledajo panoramsko sliko planine na informacijskem panoju ob spodnji ali zgornji postaji kabinske žičnice;
 • se pred nakupom vstopnic seznanijo tudi s postopki odvzema vstopnice v primeru zlorabe;
 • da se na planino podajo primerno opremljeni – s primerno obutvijo in primernimi oblačili (športna obutev in obleka).

2. Nakup in veljavnost vozovnic

 • vstopnice po ceniku lahko kupite z gotovino, plačilnimi karticami (BA, Maestro) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Diners); v času obratovanja 4-sedežnice Tiha dolina na info točki pri spodnji postaji 4-sedežnice Tiha dolina; vozovnice za kabinsko žičnico z gotovino pri strojniku na spodnji ali zgornji postaji kabinske žičnice (v času, ko blagajni na sp.postaji kabinske žičnice in info točke ne obratujeta);
 • vstopnice z dodatnimi popusti (šole, skupine, agencije) lahko kupite le na blagajni na spodnji postaji kabinske žičnice;
 • do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene le slovenske javne izobraževalne ustanove, kot so šole, vrtci, fakulteta…;
 • prodaja in nadzor vstopnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in elektronskih čitalcev. Obiskovalci so dolžni ob vstopu na napravo registrirati vstopnico na elektronskih kontrolnih napravah;
 • obiskovalci so dolžni pred uporabo žičniške naprave in aktivnosti v parku pokazati vstopnico pooblaščeni osebi upravljavca;
 • sistem kontrole vstopnic se izvaja pod video nadzorom, na kar kupce vstopnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah na žičnice in na blagajnah RTC Krvavec. Z nakupom vstopnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil;
 • z izvajanjem video nadzora kontrole vstopnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne vstopnice na podlagi serijske številke posamezne vstopnice, ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP (Zakona o varnosti osebnih podatkov);
 • reklamacije v zvezi z vstopnicami rešuje blagajna na spodnji postaji kabinske žičnice Krvavec;
 • vnaprej kupljene vstopnice in sezonske vstopnice, veljajo v poletni sezoni 2022 v skladnosti s točko 7 trajanje sezone in delovni čas;
 • vstopnica je veljavna le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta vstopnice, veljavnost vstopnice. Na vsaki prodani vstopnici je navedena njena veljavnost z datumom. Depo vozovnice, ki so bile kupljene vnaprej, imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice;
 • pri že kupljenih vstopnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti;
 • vstopnica ni prenosljiva
 • zamenjati je mogoče samo tisto poškodovano vstopnico, na kateri se lahko optično ali z elektronskim čitalcem preveri veljavnost, oz. neizkoriščenost;
 • zamenjavo katerekoli poškodovane vstopnice opravimo takoj, ko se preveri veljavnost, na blagajni na spodnji postaji kabinske žičnice, z izjemo sezonske vstopnice, ki se izda najkasneje 7. dan po prijavi. Zamenjava sezonske vstopnice se zaračuna po ceni 13€;
 • aktivnosti v pustolovskem parku so primerne za udeležence starejše od 5 let (več v poglavju Pravila uporabe Pustolovskega parka Krvavec). Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu odgovorne polnoletne osebe z veljavno vstopnico. Ena odrasla oseba lahko spremlja največ tri otroke;
 • otroci do 6. leta (rojeni l. 2016 oz. mlajši) se s kabinsko žičnico lahko vozijo brez vstopnice ko so v spremstvu staršev. Za vstop v Pustolovski park potrebujejo veljavno otroško vstopnico;
 • otroci do 6. leta starosti imajo ob predložitvi dokazila o starosti za vstop v Pustolovski park pravico do nakupa otroške vstopnice do 5,99 let;
 • otroci do 14,99 leta starosti imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa otroške vstopnice;
 • mladi od 15. do 18,99 leta imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa mladinske vstopnice;
 • seniorji nad 65 let (rojeni l. 1957 ali prej) imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa vstopnice za seniorje;
 • invalid I. in II. kategorije ter njihov spremljevalec ima ob predložitvi dokazila pravico do nakupa vstopnice z 10% popustom;
 • slep oz. slaboviden imata ob predložitvi dokazila pravico do nakupa vstopnice s 50% popustom;
 • za otroke, mlade, seniorje, invalide I. in II. kategorije ter njihove spremljevalce, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oz. statusu, znižana cena za tiste vrste vstopnic, ki so posebej označene v ceniku. Vstopnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oz. statusu;
 • na zahtevo blagajnika, kontrolorja ali druge uradne osebe RTC Krvavec mora oseba, ki želi uveljaviti popust, z ustreznim dokumentom dokazati upravičenost do popusta, prav tako tudi starši oz. spremljevalci za starost otroka;
 • do družinskih popustov so upravičene družine (najmanj 1 odrasli in 1 otrok do 14,99 leta starosti) z najmanj 3 člani, ob primernem dokazilu (npr. osebni dokument). Popust v višini 25% se obračuna na otroško in mladinsko vozovnico. Na družinski paket ni dodatnih popustov. V družinskem paketu za Pot pastirskih škratov dobijo beležko le otroci;
 • vstopnice s popustom veljajo ob predložitvi ustreznega veljavnega dokazila na dan nakupa na blagajni (ni možen nakup za vnaprej);
 • popusti pri nakupu vstopnic se med seboj ne seštevajo! Pri časovno omejenih akcijah velja popust do njenega izteka;
 • enosmerna vozovnica za kabinsko žičnico velja za enkraten prevoz s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja);
 • vozovnice, ki vključujejo povratni prevoz s kabinsko žičnico, omogočajo enkraten dostop in sestop s kabinsko žičnico na dan prve uporabe na čitalcu;
 • povratna vozovnica za kabinsko žičnico velja za povratno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) in ne vključuje prevoza kolesa;
 • sezonska enosmerna vozovnica za kabinsko žičnico s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vozovnica. Vključuje eno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) na dan. Ne vključuje prevoza kolesa. Velja od 18.6. do 18.9.2022;
 • sezonska vozovnica za kabinsko žičnico in 4 – sedežnico s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vozovnica. Vključuje eno povratno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) na dan. Ne vključuje prevoza padala in kolesa. Velja od 18.6. do 18.9.. Imetnik zimske smučarske vozovnice 2021/22 je upravičen do nakupa sezonske povratne vozovnice za kabinsko žičnico po znižani ceni v višini 79,00€.
 • vstopnica za Pustolovski park vključuje povratni prevoz s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina in 3 – urno uporabo pustolovskega parka;
 • vstopnica za adrenalinske spuste z gorskimi go-karti in gorskimi kolesi po progi Bambino trail vključuje zakupljeno število voženj s 4-sedežnico Tiha dolina in izposojo rekvizita za spust. Prevoz s kabinsko žičnico vključuje le vstopnica Posamezniki 5 voženj;
 • vstopnica za spust s tubo vključuje neomejeno število voženj s tubo ter uporabo tekočega traku. Ne vključuje prevoza s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina;
 • vstopnica Krvavec All Inclusive vključuje neomejeno število voženj s kabinsko žičnico in 4 – sedežnico Tiha dolina, 3 – urni vstop v Pustolovski park, neomejeno število voženj s tubami in 3 vožnje z gorskimi go-karti. Vključuje izposojo go-karta. Vozovnica ni prenosljiva;
 • dnevna vstopnica za Bike park velja na dan nakupa oz. prve uporabe. Vključuje prevoz kolesa, vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) in uporabo Bike parka Krvavec;
 • 3-urna vstopnica za Bike park velja na dan nakupa oz. prve uporabe. Vključuje prevoz kolesa, vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina in uporabo Bike parka Krvavec v zakupljenem času;
 • vstopnica 1 vožnja za Bike park velja na dan nakupa oz. prve uporabe. Vključuje prevoz kolesa, enkratno vožnjo s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina;
 • sezonska Gravity Card s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vstopnica. Vključuje prevoz kolesa, vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (ko obratuje), uporabo Bike parka Krvavec in drugih Bike parkov (skupaj 24). Velja od 9.4. do 6.11.2022;
 • sezonska vstopnica za Bike park Krvavec s sliko se glasi na ime imetnika in je neprenosljiva vstopnica. Vključuje prevoz kolesa, vožnje s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina (v času obratovanja) in uporabo Bike parka Krvavec. Velja od 18.6. do 18.9.;
 • vstopnica za Bike park ne vključuje izposoje kolesa;
 • obiskovalec s kolesom ni upravičen do nakupa vozovnice za kabinsko žičnico;
 • obiskovalec s kolesom mora za uporabo kabinske žičnice kupiti vstopnico za Bike park;
 • spremljevalci, ki ne uporabljajo aktivnosti v Pustolovskem parku, sprehajalci, radovedneži in kužki ne plačajo vstopnine v Pustolovski park;
 • spremljevalcem osnovnih in srednjih šol, pripada ena prosta vstopnica za spremljevalca na 20 učencev;
 • gorski center izda vstopnice na naročilnico oz. voucher svojih pogodbenih partnerjev le, če so zapadle terjatve poravnane;
 • smučarske vozovnice v poletni sezoni ne veljajo.

3. Povračilo kupnine in izguba vozovnice

POSLABŠANJE VREMENA, MEGLA, VETER, ZAPORA AKTIVNOSTI V PUSTOLOVSKEM PARKU IN/ALI BIKE PARKU, PREKINITEV ALI ZASTOJ DELOVANJA POSAMEZNIH NAPRAV, NISO RAZLOG ZA POVRNITEV KUPNINE ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VSTOPNICE

 • kupljenih vstopnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine;
 • družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vstopnice;
 • izgubljeno ali poškodovano sezonsko vstopnico je mogoče nadomestiti ob plačilu stroškov zamenjave.

4. Zloraba vstopnic

 • uporaba vstopnice, ki je kupljena po znižani ceni na osnovi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu, brez ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu ob uporabi te vstopnice, se šteje za zlorabo;
 • poskus ali zloraba vstopnice in kršenje pravil uporabe Pustolovskega parka, so razlog za takojšen odvzem vstopnice. Za odvzem vstopnice je pooblaščena uradna oseba družbe;
 • pri zlorabi vstopnice je kršitelj dolžan za vsak dan ugotovljene zlorabe plačati odškodnino v višini trikratne vrednosti dnevne ODRASLE vstopnice;
 • družba si pri zlorabi vstopnice, ali kršenju pravil uporabe Pustolovskega parka, pridržuje pravico do sprožitve prekrškovnega postopka.

5. Varnost obratovanja, poškodovanje naprav v Pustolovskem parku in žičnicah

 • RTC Krvavec vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih se kaznuje s kaznijo 500 EUR/m2 + DDV za posamezni oglas. Samovoljni oglaševalec mora takoj odstraniti oglas na lastne stroške. Čiščenje letakov ali nalepk, ki jih samovoljni oglaševalec noče odstraniti sam, se zaračuna po dvojni ceni čiščenja;
 • če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo v pustolovksem parku ali Bike parku, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in do odškodninske tožbe. Do končne ugotovitve višine škode sme družba od povzročitelja zahtevati kavcijo v višini 500 EUR;
 • družba si pridržuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali pravil uporabe Pustolovskega parka in Bike parka, odreče pravico dostopa na Krvavec. Družba prepoveduje dostop na žičnice, v Pustolovski park in v Bike park vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti, in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja;
 • na vseh žičniških napravah, v Pustolovksem parku in v Bike parku je prepovedano kajenje, uporaba odprtega plamena ter odmetavanje cigaretnih ogorkov (zaradi nevarnosti požara) in smeti;
 • uporaba Pustolovksega parka in Bike parka Krvavec izven odpiralnega časa je strogo prepovedana!

6. Splošne določbe o obratovanju žičnic

 • vse žičniške naprave delujejo po principu samopostrežbe.
  Uporabnik katerekoli žičniške naprave mora obvladati tehniko varnega vstopa in izstopa z naprave.
 • če obiskovalci na žičniški napravi potrebujejo pomoč pri vstopu, naj pravočasno zaprosijo za pomoč žičničarja ob žičniški napravi;
 • delovni čas žičnic, Ppustolovskega parka in Bike parka se prilagaja dnevnemu stanju vremenskih razmer (npr. ob močnem vetru zaustavitev žičniških naprav, itd.);
 • obiskovalci lahko naročijo posebno vožnjo izven delovnega urnika. Naročnik plača stroške izrednega zagona in stroške vstopnice po ceniku;
 • družba lahko zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave, posamezno aktivnost v Pustolovskem parku in Bike parku. Zožena ponudba ni razlog za znižanje cen vozovnic;
 • družba si zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov pridružuje pravico do spremembe urnika obratovanja žičniških naprav, Pustolovskega parka in Bike parka.

7. Trajanje sezone in delovni čas

 • delovni čas v poletni sezoni: Povezava

8. Pravila vedenja na planini

 • po Krvavcu hodimo peš, se vozimo s kolesi po urejenih poteh;
 • vzletanje in pristajanje jadralnih padal v Pustolovskem parku ni dovoljeno;
 • štirinožni prijatelji sodijo na vrvico;
 • smeti odnesimo s seboj v dolino ali jih odvrzimo v smetnjake;
 • kurjenje in povzročanje hrupa je prepovedano;
 • živina se prosto pase, približevanje živini je prepovedano in je na lastno odgovornost. Živini damo vedno prednost – počakamo, da se umakne in nato nadaljujemo pot;
 • V KOLIKOR SE ZGODI KAJ NEPREDVIDENEGA ALI POTREBUJETE DODATNE INORMACIJE, torej:
  KLIC V SILI,
  PRIJAVA NESREČ,
  INFORMACIJE O VREMENU in CENAH, …, ITD:
  POKLIČITE : 04/25-25-911, 04/27-11-805

9. Prevoz oseb, otrok, prtljage, tovora, domačih živali

 • na žičnicah je prepovedano prevažanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih;
 • prevoz osebne prtljage do 15 kg je brezplačen (kovčki, nahrbtniki, torbe, itd);
 • prevoz koles in padal ter prevoz ostalih športnih pripomočkov, ki se uporabljajo v Pustolovskem parku je vračunan v ceno ustrezne vstopnice;
 • prevoz tovora nad 15 kg se obračuna po ceniku, v celotni teži. Prevoz tovora se obračuna po ceniku (1 kg = 1 €) za vse potnike, ki niso gosti hotela Krvavec in apartmajske hiše Muštrinka. V ceno prevoza tovora ni všteta pomoč delavcev družbe pri nakladanju in razkladanju ter razvoz tovora po Krvavcu. Pomoč in razvoz po Krvavcu se lahko posebej dogovori in plača;
 • družbi ne prevzemata nobene odgovornosti za nepravočasno dostavo in prevoz nepravilno embaliranega tovora (poškodovanje, itd.). Tovor mora biti pravilno embaliran in pripravljen za prevoz na žičniških napravah in zaščiten pred odtujitvijo, sicer ga mora spremljati lastnik ali predstavnik lastnika;
 • prevoz jadralnih padal je možen s kabinsko žičnico in 4-sedežnico Tiha dolina, prevoz zmajev le s kabinsko žičnico;
 • prevoz domačih živali je možen samo s kabinsko žičnico na smučišču Krvavec, teže do 15 kg je brezplačen, prevoz domačih živali nad 15 kg se zaračuna po ceni otroške vstopnice;
 • pri prevozu na kabinski žičnici morajo biti domače živali ustrezno zavarovane (jermen, nagobčnik, košara);

10. Varnost, zavarovanje in odgovornost

 • vodje skupin in, v primeru vodenega programa (šole) inštruktorji oz. organizatorji, skrbijo za splošno varnost udeležencev;
 • v primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje dejavnosti na Krvavcu, brez povračila kupnine - skupini se odvzamejo vstopnice;
 • imetnik vstopnice je z nakupom vstopnice pri prevozu na vseh žičniških napravah, pri uporabi Pustolovskega parka in Bike parka zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme, oz. tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi, ali malomarnosti upravljavca, organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje;
 • družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vstopnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja vremenskih razmer, neupoštevanja pravil uporabe Pustolovskega parka, Bike parka, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, uporabe parka ali žičniških naprav pod vplivom alkohola ali mamil, itd.;
 • v primeru povzročitve nesreče si družba pridržuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oz. postopka za prekršek zoper povzročitelja;
 • uporaba Pustolovskega parka in Bike parka je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Pred uporabo Pustolovksega parka in Bike parka Krvavec se mora vsak udeleženec seznaniti s pravili uporabe in podpisati izjavo. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba;
 • RTC Krvavec za poškodbe na tem prostoru, ki nastanejo zaradi neizkušenosti uporabnikov, neupoštevanja navodil osebja, kršitve varnostnih navodil ali zaradi uporabe naprav brez navzočnosti trenerja/inštruktorja, ne prevzema nobene odgovornosti in s tem povezanih odškodninskih zahtevkov;
 • reklamacije, pritožbe, prijave telesnih poškodb in prijave poškodovanja opreme oz. tovora na Krvavcu sprejme vodja obratovanja;
 • pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne vozovnice na dan poškodbe in uradno poročilo o nezgodi katerega sestavi pooblaščena oseba neposredno po nastanku;
 • obiskovalcem priporočamo, da imajo s seboj potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja. V primeru poškodbe je morebitni prevoz z reševalnim vozilom do bolnišnice brezplačen, samo za osebe, ki imajo osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Ostalim poškodovancem se prevoz zaračuna po ceniku, ki ga določi zavarovalnica za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

11. Parkiranje in uporaba parkirnih prostorov

 • parkiranje oz. uporaba parkirnih prostorov ob spodnji postaji kabinske žičnice Krvavec je brezplačna - vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo;
 • prepovedano je parkiranje na vseh dovoznih cestah in privatnih zemljiščih;
 • za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

12. PRAVILA UPORABE PUSTOLOVSKEGA PARKA KRVAVEC IN DODATNIH AKTIVNOSTI

 • pred uporabo Pustolovskega parka Krvavec se mora vsak udeleženec seznaniti s pravili uporabe. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba;
 • uporaba Pustolovskega parka je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost organizatorja oz. upravljavca glej poglavje Varnost, zavarovanje in odgovornost;
 • PREPOVEDANA JE uporaba Pustolovskega parka v nasprotju s pravili uporabe in določbami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vstopnice brez odškodnine. Za odvzem vstopnice je pooblaščena uradna oseba družbe;
 • PREPOVEDANA je uporaba zaprtih aktivnosti (t.j. aktivnosti, ki se v danem trenutku iz kateregakoli razloga ne izvajajo) in naprav. Uporaba Pustolovskega parka Krvavec izven odpiralnega časa je STROGO PREPOVEDANA!
  Uporabnik mora v Pustolovskem parku ravnati samo odgovorno in odgovorno do drugih, da ne ogroža ali poškoduje sebe, drugega ali naprave.
 • uporabnik Pustolovskega parka je dolžan upoštevati navodila osebja na žičniških napravah in trenerja/inštruktorja oz. organizatorja v Pustolovskem parku, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih in obvestilnih tabel na Krvavcu ter pravila uporabe Pustolovskega parka ter veljavno zakonodajo s področja varnosti na smučišču in žičnicah. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da preneha uporabljati Pustolovski park in/ali žičniško napravo;
 • vstopnica ni prenosljiva, razen prenosnih sezonskih vstopnic;
 • uporaba plezalnega stolpa brez varovanja je prepovedana. Varovati sme samo za to usposobljena oseba – inštruktor Pustolovskega parka;
 • aktivnost lokostrelstvo se izvaja le ob predhodni prijavi na Plaži pri Hotelu Krvavec in ob spremstvu in nadzoru inštruktorja;
 • poslovodstvo si pridržuje pravico da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva takojšnjo prekinitev uporabe Pustolovskega parka in jih kaznuje s takojšnjim odvzemom vstopnice;
 • poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, megla, veter, itd.) ustaviti. V tem primeru povračilo vstopnine ni mogoče. Povračilo vstopnine prav tako ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti Pustolovski park Krvavec;
 • uporaba parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ter v kolikor je podvržen epileptičnim napadom, ni dovoljena;
 • na vseh žičniških napravah in v Pustolovskem parku je prepovedano kajenje, uporaba odprtega plamena ter odmetavanje cigaretnih ogorkov (zaradi nevarnosti požara) in smeti;
 • priporočamo športno obutev in obleko.

12. 1 Pravila uporabe plezalno – pustolovskega parka

 • pustolovski park je primeren za udeležence starejše od 5 let, ki nimajo psihofizičnih težav povezanih z višino in bi uporaba plezalnega parka zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje;
 • Glede uporabe posameznih prog/poligonov v plezalnem parku, ki so različnih težavnostnih stopenj, veljajo dodatne zahteve:
  Oznaka poti Zahtevana starost/višina
  Šolski poligon: Vsi udeleženci od 5 let dalje;
  Oranžna: Vsi od 5 let do 11 let oziroma nad 140 cm (izmerjena višina z iztegnjenimi rokami) v spremstvu staršev;
  Zelena: Vsi od 8 let oziroma 160 cm, v spremstvu enega odraslega za maksimalno 3 otroke;
  Modra: Vsi od 8 let oziroma 160 cm, v spremstvu enega odraslega za maksimalno 3 otroke.
 • otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu odgovorne polnoletne osebe z veljavno vstopnico. Ena odrasla oseba lahko spremlja največ tri otroke.;
 • drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi pustolovskega parka ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe;
 • vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti pustolovski park. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, organizator oz. upravljavec ne prevzemata nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov;
 • vsako vajo lahko izvaja istočasno maksimalno ena oseba. Na platformah se lahko istočasno nahajata maksimalno dve osebi. Uporaba poligonov je dovoljena le v skladu z določili iz prve alineje;
 • varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci in je sestavljena iz varnostnega pasu in karabinov (vponk), se med uporabo pustolovskega parka ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Varnostna oprema se mora uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja. Celotna varnostna oprema se mora po uporabi pustolovskega parka vrniti. Varnostni karabini (vponke) morajo biti vedno obešeni na varnostno zanko plezalnega pasu. Pri varovanju mora udeleženec poskrbeti, da je vsaj eden od obeh varnostnih karabinov vedno biti povezan z varnostno jeklenico. Nikoli ne smeta biti oba varnostna karabina istočasno odpeta od varnostne jeklenice. V primeru dvoma mora obiskovalec nemudoma poklicati inštruktorja za nadaljna pojasnila;
 • zadnji vstop v plezalno – pustolovski park je ob 16.30 uri, od 1.9. dalje pa do 14:30 ure.

12. 2 Pravila uporabe gorskih kartov in skirojev

 • uporaba kartov in skirojev je dovoljena le na za to urejeni označeni progi; ne zapuščaj je in vozi le po njej;
 • osebam mlajšim od 7 let uporaba ni dovoljena;
 • uporaba dovoljena osebam, ki niso težji od 100 kg;
 • gorski kart in skiro je zasnovan za vožnjo le ene osebe;
 • obvezna je uporaba varnostne čelade;
 • priporočljiva je uporaba zaščitne opreme;
 • uporabljajte le primerno velik kart in skiro;
 • preveri in primerno shrani predmete v žepih, da jih med spustom ne izgubiš;
 • prepričaj se, da kakšen del obleke ne bo oviral spusta oziroma prišel med kolesa ali zavore;
 • pred začetkom preveri zavore, da le te delujejo;
 • prva vožnja naj bo namenjena spoznavanju s potekom proge;
 • hitrost vožnje prilagodite karakteristikam in razmeram na progi, še posebej v primeru slabih vremenskih razmer. Vedno se spuščaj s hitrostjo, ki jo lahko kontroliraš in se varno ustaviš;
 • krmilo ves čas drži z obema rokama na način, da lahko uporabiš zavorno ročico v vsakem trenutku;
 • vedno zaviraj z obema zavorama sočasno;
 • nagni telo na notranjo stran ovinka;
 • gorski kart in skiro je zasnovan za vožnjo naprej, vzvratna vožnja je prepovedana;
 • v primeru kakršnekoli tehnične okvare, je vožnjo z gorskim kartom in skirojem potrebno nemudoma prekiniti;
 • gorski kart in skiro vozi v skladu z znanjem in izkušnjami;
 • ne ogrožajte drugih;
 • uporabniku je najstrožje prepovedano kakor koli predelovati oziroma spreminjati potek proge ali ovir na njej;
 • vzpenjanje po progi, bodisi peš ali s kartom in skirojem je strogo prepovedano;
 • vožnja po progi se izvaja na lastno odgovornost udeležencev;
 • gorski kart in skiro uporabljaš na lastno odgovornost.

12. 3 Pravila uporabe tub - zračnic

 • v zračnici se mora sedeti tako, da noge visijo izven zračnice. Progo lahko uporabljajo osebe, ki so visoke vsaj 1 m in so stare vsaj 4 leta;
 • vrv za vleko se pred spustom postavi v notranjost zračnice. Pred spustom se je potrebno oprijeti ročajev na zračnici;
 • spust je popolnoma prepovedan, kadar je proga vlažna ali ko prične deževati. Prav tako je prepovedan spust brez dovoljenja pooblaščenega osebja;
 • spust več oseb v zračnici hkrati NI DOVOLJEN;
 • pred spustom se je potrebno prepričati, da je celotna proga prosta in na zaključnem delu proge niso prisotne druge osebe ali zračnice.

12. 4 Pravila uporabe proge Bambino trail

 • osebam mlajšim od 7 let uporaba proge Bambino trail ni dovoljena; mlajši lahko uporabljajo mini kolesarski trail v območju traku na Gospinci;
 • proga ni primerna za popolne začetnike;
 • obvezna je uporaba varnostne čelade;
 • priporočljiva je uporaba zaščitne opreme;
 • uporabljajte le progi primerno gorsko kolo;
 • prva vožnja naj bo namenjena spoznavanju s potekom proge in ovirami na njej;
 • hitrost vožnje prilagodite karakteristikam in razmeram na progi, še posebej v primeru slabih vremenskih razmer;
 • ne ogrožajte drugih, še posebej manj veščih kolesarjev;
 • ne zapuščajte označenih poti in vozite le po označeni progi;
 • uporabniku je najstrožje prepovedano kakor koli predelovati oziroma spreminjati potek proge ali ovir na njej;
 • vzpenjanje po progi, bodisi peš ali s kolesom je strogo prepovedano;
 • vožnja po progi se izvaja na lastno odgovornost udeležencev;

13. VARNOSTNA NAVODILA IN PRAVILA OBNAŠANJA V BIKE PARKU KRVAVEC

Proge

Težavnostne stopnje prog v Bike Parku Krvavec

 • Modra - manj zahtevna: Bambino trail, Sunny trail
 • Rdeča - srednje zahtevna: Muci trail, Panorama, Jezerca
 • Črna - zahtevna/zelo zahtevna: Rock'n'Flow trail

Pravila obnašanja:

Odgovornost

 • vožnja po progah Bike Parka Krvavec je na lastno odgovornost;
 • upravitelj prog, ŠD Bambi in družba RTC Krvavec, d.o.o., ne odgovarjata za telesne poškodbe, poškodbe koles in/ali kolesarske opreme ter za krajo koles in/ali kolesarske opreme, ki bi se zgodile med uporabo kolesarskega parka.

Obratovanje Bike Parka Krvavec

 • upravitelj si v primeru slabega vremena in/ali vzdrževalnih del pridržuje pravico spremembe urnika obratovanja kolesarskega parka;
 • upravitelj si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, megla, veter, itd.) ustaviti. Družba v tem primeru ne povrne kupnine, prav tako je ne povrne, če udeleženec prostovoljno zapusti Bike park Krvavec.
 • proga je v funkciji samo v času poletnega obratovanja krožno kabinske žičnice Krvavec;
 • neupoštevanje zgoraj naštetih pravil, priporočil in obveznosti se kaznuje s takojšnjim odvzemom vstopnice;
 • uporabnik Bike parka mora imeti veljavno vstopnico za Bike park.

Uporaba naprav v Bike parku Krvavec

 • s kolesi je dovoljena uporaba krožno kabinske žičnice na Krvavec in 4-sedežnice Tiha dolina;
 • pred uporabo krožno‐kabinske žičnice in 4-sedežnice Tiha dolina je kolo potrebno očistiti.

Vožnja v Bike parku Krvavec

 • v primeru, da je uporabnik pod vplivom alkohola ali drog, je uporaba prog v Bike parku PREPOVEDANA;
 • vožnjo prilagodite svojim sposobnostim. Proga vsebuje skoke, bande, drope… Pri prvi vožnji bodite še posebej previdni! Prva vožnja v Bike parku naj bo namenjena spoznavanju prog in ovir na njih;
 • obvezno upoštevajte oznake in signalizacijo ob in na progah ter druge informacije upravitelja;
 • hitrost vožnje prilagodite svojemu kolesarskemu znanju in razmeram na progah;
 • hitrejši kolesar mora »linijo« vožnje izbrati tako, da ne ogroža kolesarjev pred seboj;
 • ustavljanje na zahtevnih in/ali nepreglednih delih prog, razen v sili, je prepovedano. V primeru, da se na progi morate ustaviti, jo čim prej zapustite. Pred ponovnim vstopom na progo se prepričajte, da s tem ne ogrožate sebe in drugih;
 • ne ogrožajte drugih, še posebej manj veščih kolesarjev;
 • del nekaterih poti poteka tudi po javnih cestah in gozdnih poteh, ki jih koristijo tudi drugi uporabniki. Na območju cest je potrebno upoštevati cestno prometne predpise. Kolesarji se morajo držati desnega robu ceste, kar velja tudi za cesto med zgornjo postajo kabinske žičnice in planino Jezerca;
 • ne zapuščajte označenih prog v sklopu Bike parka in vozite le po označenih progah. Vožnja s kolesom zunaj označenih prog Bike parka je kazniva in posledično prepovedana;
 • vožnja po zaprtih delih Bike parka je strogo prepovedana. Na teh delih lahko potekajo vzdrževalna dela. V primeru spravila lesa bo proga ali posamezni deli zaradi varnosti zaprta;
 • prepovedana je vožnja po progi pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi;
 • uporabnikom je najstrožje prepovedano kakorkoli predelovati oziroma spreminjati pot, potek prog Bike parka ali objektov na progi;
 • vzpenjanje po progah Bike parka, bodisi peš ali s kolesom, je iz varnostnih razlogov strogo prepovedano;
 • kolesar naj ne poskuša kolesariti po zahtevnejšem terenu in objektih, če nima ustreznega znanja, izkušenj in opreme, da bi učinkovito premagoval takšne proge. Prosimo, da se za več informacij glede gorskega kolesarjenja v Bike Parku obrnete na ŠD Bambi;
 • vožnja po progi z vozili na motorni pogon je strogo prepovedana.

V primeru nezgode

 • poškodbe so pri gorskem kolesarstvu pogoste in pričakovane. V primeru, da ste bili udeleženec ali priča nesreče, o le‐tej nemudoma obvestite 112;
 • proga ni pod stalnim nadzorom, zato naj kolesarji s seboj nosijo prenosni telefon in številko krajevne službe za nujne zadeve.

Oprema za uporabo Bike parka Krvavec

 • proge Bike parka Krvavec so zgrajene za gorska kolesa s polnim vzmetenjem. Proge so skalnate, razgibane in so težje obvladljive brez visoko kakovostnega vzmetenja. Brez celovitega vzmetenja nastopi izčrpanost veliko prej. Strmi nakloni zahtevajo od zavornih diskov ustrezno moč ustavljanja. Obročne zavore bodo povečale možnost izčrpanosti, saj je potrebnega za ohranjanje kontrole več napora. Vsi obiskovalci Bike Parka naj uporabljajo kolo ustrezne velikosti in morajo stati nad sedežem kolesa, ob tem se pa z nogami ravno dotikati tal. Preveliko kolo ali kolo z visoko dvignjenim sedežem poveča možnost za poškodbe;
 • v Bike Parku Krvavec je obvezna uporaba čelade, zelo priporočljiva je uporaba integralne (full face) čelade, dolgih rokavic, kolesarskega oklepa za telo z integrirano zaščito hrbtnega dela, zaščitno kolesarsko ovratnico za tilnik, kolenski ščitniki, ščitniki za roke in ustrezni športni čevlji.

Obvestilo za starše in skrbnike mladoletnih oseb

Proge primerne za otroke (otroška Bike park vstopnica)

 • otroci do 15. leta uporabljajo Bike park le v spremstvu skrbnikov;
 • otroke do 15. leta morajo s pravili uporabe seznaniti starši oziroma polnoletni skrbniki in podpisati izjavo;
 • otroci do 15. leta lahko uporabljajo le manj zahtevne proge označene z modro barvo (Bambino trail, “Sunny trail”);
 • otroke do 15. leta morajo stalno spremljati odrasli, ki morajo prav tako redno opazovati, da niso izčrpani. Stopnja tveganja se poveča s težavnostno stopnjo. Črne proge ponavadi sestavljajo visoki padci in skoki, ki zahtevajo znanje in izkušnje. Mladi kolesarji predstavljajo nevarnost za ostale kolesarje, če niso sposobni peljati po progi ali se iz te umakniti.

Vprašanja: Če imate kakršnokoli vprašanje, nam sporočite in mi vas bomo povezali z upraviteljem Bike Parka. Info telefon: 04 25 25 911.


Ti pogoji poslovanja so vezano na obratovanje žičniških naprav sestavljeni in objavljeni na podlagi določbe 54. člena zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Ur.l.RS 126/03).


4.5.2022